MINIMAL EVENING DRESS

Minimal Evening Dress

Trend Evening Dress 2017  เน้นแบบเรียบง่าย

รายละเอียดน้อย  แต่ยังคงมีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่เนื้อผ้าและสไตล์  เหมาะกับสาวที่ต้องการความทันสมัย คล่องตัวและแตกต่าง

ทรงชุดเน้นทรงปล่อย สบาย ไม่เข้ารูปมากนัก โทนสีที่ใช้มักเน้นสีเรียบหรูไม่ฉูดฉาด หวือหวา   

   รูปร่างของผู้สวมใส่ชุดสไตล์ minimal ต้องผอมเพรียว สูงโปร่ง เพราะด้วยรูปแบบชุดที่ค่อนข้างเป็นทรงตรง ทรงเอ  หรือทรงปล่อย